Laboratoř elektrických strojů

Laboratoř elektrických strojů slouží k seznámení studentů s různými technikami měření vlastností elektrických strojů.

Hlavní činnosti

Studenti se zde seznámí s provozními vlastnostmi různých typů elektrických strojů. Mohou si zde vyzkoušet například fázování synchronního generátoru na síť, připojování stejnosměrných i střídavých elektrických strojů k elektrické síti či k různým typům měničů, či jiná tradiční měření. Zde nabyté zkušenosti podporují důkladné porozumění problematiky diskutované ve výuce.   

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Dynamometry pro zatěžování strojů
  • Soustrojí s různými kombinacemi strojů
  • Regulované zdroje stejnosměrného či střídavého napětí
  • Měřicí a diagnostické přístroje