Asynchronní motor racionalizovaný

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Asynchronní motor 60 - 100 W, v racionalizovaném provedení - funkční vzorek. Provedeno ve dvou variantách.