Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

Na ÚVEE se dlouhodobě orientujeme na blízkou spolupráci s průmyslovými podniky v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů, výkonové a řídicí elektroniky.

Těší nás, že řada našich partnerů se na nás obrací opakovaně a trvale s námi spojuje své výzkumné a vývojové aktivity. Mimo to navazujeme nové kontakty s firmami, které oslovila naše nabídka a mají zájem o spolupráci při inovaci svých produktů.

Co byste o nás měli vědět?

ÚVEE se řadí mezi ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, na řadě úkolů ale tradičně pracujeme společně s odborníky z Fakulty strojního inženýrství, což nám umožňuje provádět skutečně komplexní výzkum a vývoj přesahující oblast našeho zaměření.

Kromě toho jsme zapojeni do aktivit Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) pod Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Centra nových technologií ve strojírenství (NETME) pod Fakultou strojního inženýrství.

Běžné formy spolupráce

 1. Výzkum a vývoj dlouhodobějšího charakteru (2–4 roky) - nejčastěji s účelovou finanční podporou ze státního rozpočtu pro příjemce (firmu) i spolupříjemce (výzkumnou organizaci)
 2. Výzkum a vývoj krátkodobého charakteru - nejčastěji přímý smluvní výzkum
 3. Jednorázová nebo opakovaná měření s využitím přístrojového vybavení ÚVEE (případně i zpracování a analýza výsledků)
 4. Simulace/modelování pomocí specializovaného softwaru

Máte zájem s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás

Trakční pohony a elektromobilita

 • vývoj kompletních trakčních pohonů
 • návrh a optimalizace trakčních elektromotorů (především synchronní s PM a asynchronní)
 • vývoj trakčních DC/AC měničů k těmto elektromotorům
 • návrh řídicích obvodů pro měniče (hardware i software)
 • battery management pro Li-Ion akumulátory

Rychlonabíječe trakčních akumulátorů

 • výkonné spínané zdroje (např. 48kW/480V/100A spínací kmitočet 100kHz)
 • velký měrný výkon (1kW/kg)
 • ultra-rychlé tranzistory a diody z karbidu křemíku (SiC)
 • perspektivní kompaktní nabíječe, které dosud nejsou na trhu k dispozici

Elektrické stroje

 • elektromagnetické návrhy všech typů elektrických strojů
 • optimalizace (zvyšování účinnosti, zvyšování měrného výkonu)
 • vývoj speciálních vysokootáčkových strojů
 • simulace pomocí MKP (elektromagnetické i tepelné)
 • komplexní výzkum a vývoj el.strojů v rámci mezioborové spolupráce

Elektrické přístroje

 • vývoj spínacích a jistících přístrojů nízkého napětí
 • studium elektrického oblouku
 • životnostní zkoušky spínacích přístrojů na zkratové zkušebně
 • analýza a inovace kontaktních systémů spínacích přístrojů

Výkonová elektronika

 • vývoj spínaných zdrojů všech typů a velikostí (od 10W do 100kW)
 • vývoj budičů pro výkonové spínací tranzistory IGBT a MOSFET
 • soft-switching
 • vývoj měničů pro průmyslové pohony
 • vývoj trakčního měniče a aktivního usměrňovače 1MW pro železnici

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás