Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Battery Powered Mini-Excavator článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Battery-powered Soldering Gun článek v časopise v databázi Web of Science 2018
High-Frequency Model of Battery in Form of Transfer Function článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Low-Voltage Circuit-Breaker Behavior under Overload Conditions článek v časopise v databázi Scopus 2018
Modeling of inhomogeneous mixing of plasma species in argon–steam arc discharge článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Thermal Network for Battery Cell Temperature Modeling článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Objective function for numerical mean absorption bands optimization článek v časopise v databázi Scopus 2017
LiFePO4 Powered Arc Welder článek v časopise v databázi Scopus 2017
Diagnostics of Various Phenomena in LV Devices Under Real Switching Conditions článek v časopise v databázi Scopus 2017
Comparison of High-Speed Electrical Motors for a Turbo Circulator Application článek v časopise v databázi Web of Science 2017
Battery Powered Wheelbarrow článek v časopise v databázi Scopus 2017
Funkční vzorek asynchronního motoru se změněnou izolací funkční vzorek 2017
Vysokonapěťový zdroj pro střídavou elektroporaci funkční vzorek 2017
Inovované sběrací ústrojí pro TG Elektrárna Hodonín (EHO) funkční vzorek 2017
Inovované sběrací ústrojí s tzv. pomocným kartáčem funkční vzorek 2016
Inovovaný držák kartáče funkční vzorek 2016
Inovovaný držák kartáče a inovovaný kartáč, v provedení "sT" funkční vzorek 2016
Asynchronní motor jednofázový 200 W, 230 V, s upraveným magnetickým obvodem pro analýzu ztrát funkční vzorek 2011
Asynchronní motor racionalizovaný funkční vzorek 2011
Stejnosměrný motor, průměr 95 mm, 250 W, 24V, otáčky 3000 min-1 funkční vzorek 2011