O ústavu

Zaměření ústavu 

Ústav je zaměřen na multidisciplinární problematiku elektroniky, výkonové elektroniky, regulovaných elektrických pohonů, elektrických strojů a přístrojů. Jedná se o oblast spojující obvodový "slaboproud", kybernetiku, elektromagnetismus a "silnoproud". Elektrické pohony, stroje a přístroje, v moderním pojetí spolu s výkonovou elektronikou, nejsou ve své podstatě již klasickými, čistě silnoproudými disciplínami. S ohledem na současný trend v průmyslu se proto u nás klade důraz také na programování digitálních signálových procesorů (zaměřeno na pohony), klasickou obvodovou elektroniku (analogovou i digitální) a jejich organické propojení s teorií elektrických strojů a regulace.

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky zajišťuje výuku v oboru bakalářského studijního programu "Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika" a to společně s Ústavem elektroenergetiky. Samostatně pak studentům nabízí obor magisterského studijního programu "Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika", který se tím více specializuje na oblast elektrických pohonů, strojů, přístrojů, výkonové a řídicí elektroniky. Pro nejlepší studenty je připraven také doktorský studijní program, kde se pod vedením školitelů z našeho ústavu zaměřují na úzce zvolené téma své disertační práce. Témata vznikají buď v rámci ústavních výzkumných aktivit, nebo ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Víte, že...

tým pracovníků našeho ústavu nejen navrhl, ale i fyzicky realizoval a oživil pohon elektrické lokomotivy?
se na našem ústavu řešilo několik projektů pro letecký průmysl?
řešíme i prestižní zakázky pro stavbu fúzního reaktoru ITER?
na našem ústavu působí historický spolek provozující populární retrokoutek?