Nabídka studijních programů

Náš ústav zajišťuje výuku několika studijních programů. O jaké se jedná, a více informací o nich se dozvíte níže. Stačí si vybrat…

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (Bc.)

Tříletý bakalářský studijní program silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE) nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a energetiky zaměřené na přípravu provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Program zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (Ing.)

Dvouletý navazující magisterský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (SVE) si klade za cíl připravit inženýra se znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, elektroenergetiky, automobilového průmyslu a železniční dopravy.

Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídící elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech.

V rámci studia oboru silnoproudé elektrotechniky a výkonové elektroniky je možné si zvolit zaměření buď na konstrukci, stavbu a výrobu elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, nebo na projektování a realizaci elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslovou automatizaci.

Absolventi oboru nacházejí zaměstnání zejména ve velkých průmyslových společnostech, jako samostatní podnikatelé, nebo v nově vznikajících soukromých společnostech a startupech.

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (Ph.D.) 

Studijní program doktorského studia je zaměřen na přípravu špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v nejrůznějších oblastech výkonové elektrotechniky, řídicí techniky, návrhu elektrických strojů, výroby a rozvodu elektrické energie, a užití elektrické energie. Studenti jsou vždy podporování ve výběru vlastních témat a individuálních zaměření jejich budoucí vědecké kariéry.

Více informací

Pokud chcete více informací o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. navštivte web naší fakulty. 

Web fakulty

Napadlo by vás, že...

že stejnosměrný motorek ventilátoru v PC je ve skutečnosti elektronicky komutovaný motor s vestaveným měničem?
v elektrickém letounu VUT 051 RAY bylo použito 3060 kusů bateriových článků typu 18650?
drobná chyba v software výkonového měniče může způsobit například velký požár?
v moderním automobilu může být až 60 elektromotorů, které zajišťují vaše pohodlí?