Co je to výkonová elektrotechnika a proč ji studovat

Proč výkonová elektrotechnika?

Obor silnoproud se snaží řešit všechna technická úskalí, která doprovází cestu energie od těžby surovin, přes kotle či reaktory v elektrárně k turbíně, dále přes generátor, spínací a jistící prvky, rozvodnou soustavu, transformátory, prvky domovní elektroinstalace, různé výkonové měniče až k motorům zabudovaným v libovolných strojích.

Obor se pak rozděluje na dva sesterské podobory, na ryzí elektroenergetiku a takzvanou výkonovou elektrotechniku a elektroniku. Cílem elektroenergetiky je uchopit otázku výroby, přenosu a spotřeby energie systémově, organizačně i obchodně. Energetik většinou nepotřebuje do detailu řešit vnitřní strukturu jednotlivých technických prvků a chápe elektrizační soustavu jako jakýsi živý organismus, který je nutno strategicky rozvíjet, takticky řídit a udržovat při životě.

Oproti tomu výkonová elektrotechnika a elektronika na problematiku energie nahlíží z druhé strany. Do detailů se zabývá všemi jednotlivými komponenty, které elektrická energie na své cestě potkává. Jsou to rotační generátory v elektrárnách, veškeré zmíněné spínací a jistící prvky, které se vyskytují v elektrárnách, rozvodnách i v podnicích či domácnostech a které souhrnně nazýváme elektrickými přístroji, dále pak všemožnými polovodičovými výkonovými měniči s veškerou související elektronikou, až k elektrickým motorům na straně spotřeby. Výkonové měniče nemusí pohánět pouze motory, ale mohou též upravovat parametry elektrické energie pro jakékoliv zařízení v průmyslu či domácnosti.

Právě tento mimořádně široký záběr našeho ústavu nabízí nebývalou možnost výběru oblasti, ve který mladý zájemce o elektrotechniku může zakořenit a růst. Všechny oblasti našeho výzkumu a vývoje jsou velmi úzce spjaty s průmyslovou praxí, studenti vždy jasně vidí, k čemu je to dobré a hlavně, vše si mohou takřka osahat.

Kdo má blízko k simulacím na počítači, může simulovat kterýkoliv ze zmíněných prvků a studovat jejich vzájemné interakce, kdo má blízko k mechanické stránce, vybere si něco i v této oblasti.

Koho fascinují elektrické motory ona magická přeměna energie mezi elektrickou a mechanickou, najde zde ideální místo.

Kdo je ryzí elektronik, ten zde bude přímo jásat až pozná, jaké možnosti zde má. Koho baví programování PC či jednočipových mikropočítačů, najde zde nejméně 100 oblastí, kde se může užitečným, ale především zábavným způsobem realizovat. Spojení mnoha zmíněných činností pak obnáší populární oblast bateriových systémů a elektromobility, ve které lze bez znalostí získaných na našem oboru jen těžko působit. Pokud jste elektrotechnik – srdcař, kterého baví ryzí elektrotechnika a její koncové aplikace výkonovějšího charakteru, je náš obor určen právě vám!

Víte, že...

unipolární tranzistory byly vynalezeny už ve dvacátých letech dvacátého století?
největší laboratorní stejnosměrný zdroj vyvinutý na našem ústavu má výkon 100 kW?
elektromotory pohánějící nové typy turbodmychadel mají rychlost až 150 tisíc otáček za minutu?
moderní výkonové tranzistory mohou mít závěrné napětí až 15 kilovoltů?

Pojďte na výkonovku

Vyberte si svůj program