Laboratoře pro výuku

Výukové laboratoře

Studenti se ve špičkově vybavených laboratořích seznámí s moderními měřicími postupy a mají možnost pracovat s nejnovějšími měřicími přístroji.

Laboratoře jsou využívány nejen pro výuku, ale také slouží studentům při jejich samostatné práci na jejich bakalářských a diplomových pracích.

Laboratoř dynamiky elektrických strojů

Tato laboratoř slouží k seznáme studentů se základy měření na elektrických strojích za pomoci počítačově řízených dynamometrů.

Laboratoř elektrických pohonů

Laboratoř je určena jednak pro výuku základních kurzů souvisejících s elektrickými pohony a jednak pro výuku programovatelných logických automatů.

 

Laboratoř výkonové elektroniky

Laboratoř je určena pro výuku základních kurzů souvisejících s výkonovou elektronikou.

Laboratoř mikroprocesorové techniky

Laboratoř slouží k výuce programování mikropočítačů vhodných pro aplikaci v elektrických pohonech a výkonové elektronice.

Laboratoř elektrických přístrojů

Laboratoř slouží pro výuku předmětů souvisejících s elektrickými přístroji pro nízké a vysoké napětí.

Laboratoř elektrických strojů

Laboratoř elektrických strojů slouží k seznámení studentů s různými technikami měření vlastností elektrických strojů


Studenti využívají i výzkumné laboratoře

Výzkumné laboratoře