Laboratoř výkonové elektroniky

Laboratoř je určena pro výuku základních kurzů souvisejících s výkonovou elektronikou.

Hlavní činnosti

V laboratoři se studenti detailně seznámí s různými výkonovými subsystémy, které jsou obsaženy v moderních měničích určených pro pohony a výkonovou elektroniku. Na názorných přípravcích je prováděno měření na neřízených i řízených usměrňovačích, tranzistorových měničích, budičích výkonových tranzistorů, čidlech proudů a dalších prvcích. Všechny přípravky jsou napájeny malým napětím, čímž je zaručena bezpečnost studentů.   

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Výukové přípravky s jednotlivými výkonovými prvky
  • Laboratorní stoly s regulovanými střídavými i stejnosměrnými zdroji 
  • Osciloskopy
  • Generátory signálu
  • Laboratorní stabilizované zdroje
Odpovědná osoba
Ing. Petr Procházka, Ph.D.