Laboratoř dynamiky elektrických strojů

 Laboratoř je určena pro podporu výuky v základních kurzech, které se týkají elektrických strojů.  

Hlavní činnosti

V této laboratoři se studenti seznámí s vlastnostmi základních elektrických strojů, jako je transformátor, stejnosměrný či asynchronní motor. Na připravených pracovištích si studenti jednotlivé stroje zapojí k laboratorním stolům vybaveným zdroji napětí s různými měřicími systémy, které umožňují studovat jednak jejich statické parametry, ale především zkoumat jejich dynamické chování včetně vzájemných interakcí. Touto praktickou metodou je významně podpořen proces pochopení všech fyzikálních souvislostí v systémech s elektrickými stroji. Při studiu oboru silnoproud je totiž vždy kladen důraz kromě solidního matematického základu též na dobrou praktickou zkušenost s jednotlivými stroji. Všechny prezentované stroje jsou napájeny pouze malým napětím, čímž je zaručena bezpečnost studentů.    

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Měřicí standy s různými typy točivých strojů
  • Regulovatelné zdroje napětí 
  • PC vybavená měřicími kartami