Skupina experimentálních přístrojů pro lékařské účely

Hlavní výzkumné činnosti

  • Vývoj experimentálních přístrojů pro lékařské účely
  • Studium fyzikálních vlastností živých tkání
  • Simulace fyzikálních jevů v tkáních pomocí FEM
  • Výzkum v oblasti buněčné elektroporace
  • Vývoj elektronických zařízení pro oblast kosmetické medicíny

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Impulzní zdroj pro stejnosměrnou elektroporaci, 5000 V, 100 A
  • Impulzní zdroj pro střídavou elektroporaci v kardiologii, 2000 V 12 A 450 kHz
  • Vysokofrekvenční generátor 100 W 3,9 MHz pro kosmetické účely