Skupina fyziky plazmatu

Hlavní výzkumné činnosti

  • Výpočetní stanovení absorpčních koeficientů záření plazmatu
  • Optická emisní spektroskopie
  • Stanovení teploty plazmatu s vysokým časovým rozlišením
  • Náhrada izolačního a zhášecího média SF6 jinými, méně ekologicky problematickými látkami

 

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Absorbční koeficienty plynu SF6 a jeho náhrad
  • Metoda časové optimalizace výpočtu záření plazmatu
  • Stanovení časového vývoje teploty plazmatu u vybraných přístrojů