Skupina vývoje spínacích a jistících přístrojů

Vedoucí
Ing. Jiří Valenta, Ph.D.

Hlavní výzkumné činnosti

  • Analýza spínacího oblouku pomocí vysokorychlostní kamery a monochromátorů 
  • Studium přechodových odporů kontaktních systémů
  • Numerické teplotní analýzy částí proudovodných drah
  • Simulace dynamických účinků zkratových proudů na mechaniku proudovodné dráhy 
  • Zkratové zkoušky vyvíjených přístrojů

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Nové řady jistících přístrojů, trakčních stykačů a prvků vysokonapěťových rozváděčů
  • Unikátní výpočtový model proudovodné dráhy nízkonapěťového spínacího přístroje
  • Analýza účinků spínacího oblouku na vybrané konstrukční materiály
  • Systém pro potlačení záření oblouku při snímání vysokorychlostními kamerami
  • Analýza účinků poruchového oblouku na lidský organismus při použití různých ochranných prostředků