Skupina analýzy tepelných dějů

Hlavní výzkumné činnosti

  • Výpočet šíření tepla v elektrických strojích
  • Využití tepelných modelů pro optimalizaci návrhu elektrických strojů
  • Teplotní analýza výkonových bateriových systémů zejména pro trakční aplikace
  • Využití teplotních modelů pro přesnou identifikaci parametrů elektrických strojů
  • Termovizní měření na různých zařízeních

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Tepelný výpočet synchronního stroje s PM pro letecké aplikace
  • Tepelný vypočet vysokootáčkového stroje
  • Výpočty šíření parazitního tepla v živé tkáni při elektroporačním zákroku
  • Analýza tepelného namáhání trakční baterie