Laboratoř speciálních elektrických strojů

Laboratoř pro zkoušky elektrických strojů či pohonů

Hlavní činnosti

Laboratoř je vybavena několika měřicími pracovišti s dynamometry, které umožňují provádět různé zkoušky nově navržených motorů nebo i kompletních pohonů, tvořených motorem, měničem a příslušným zdrojem energie.  Zdrojem energie pro pohon může být buď elektrická síť, nebo libovolný bateriový systém. Prováděné zkoušky jsou naprosto nezbytné pro úspěšný vývoj nových typů elektrických strojů a jsou jednou ze základních činností každého vývojáře v této oblasti.  

 

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena několika dynamometry s příslušnými podpůrnými měřicími přístroji, mezi něž patří především přesné třífázové wattmetry. Jednotlivé dynamometry jsou výkonově odstupňovány tak, aby bylo možno měřit široké spektrum momentů a otáček, dle požadavků jednotlivých zákazníků či výzkumných projektů.