Clean & limitless energy – Budoucnost výroby elektrické energie

Zajímá vás možnost udržitelného způsobu výroby energie? Chcete se dozvědět něco o současných trendech výroby elektrické energie? Zajímá vás, jak funguje spolupráce mezi univerzitou a firmami? Tak přijďte na náš workshop, kde se dozvíte mnohem více...

Ústav výkonové elektroniky a elektrotechniky společně s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s firmami ATKEO, EXMONT-Energo a.s., Num solution s.r.o. a Spindrive Oy pořádají sérii ří přednášek zaměřených na vývoj a budoucnost systémů pro termojadernou fúzi. Přednášky jsou určeny pro širokou obornou i laickou veřejnost se zájmem o moderní technologie v oblasti produkce elektrické energie. Součástí přednášek bude uvedení do problematiky využívání jaderné fúze a možností jejich využití v budoucnu. Nedílnou součástí prezentací bude také představení výzkumných projektů, na kterých spolupracují ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Fakulty strojního inženýrství (FSI) společně s firmami ATKEO, EXMONT-Energo a.s., Num solution s.r.o. a Spindrive Oy.

 

27. října 16:00 - Úvod

 •     Úvodní slovo
 •  Přehled obsahu cyklu přednášek
 •  Výhled využití termojaderné fúze, projekt ITER a DEMO
 •  Představení projektu: Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze
 •  Představení jednotlivých partnerů projektu:
  •  ATEKO a.s. (ATK)
  •  Exmont – energo a.s. (EXM)
  •  Num solution s.r.o. (NUM)
  •  Spindrive Oy (SPIN)
 •  Magnetická levitace pro systémy termonukleární fúze (SPIN)

3. listopadu 16:00 – Turbocirkulátory pro chlazení fúzního reaktoru

 •  Postupy návrhu a konstrukce turbo-cirkulátorů pro primární systém přenosu tepla (ATEKO)
 •  Aerodynamické aspekty návrhu vysokootáčkových strojů (NUM)
 •  Specifika mechanických výpočtů rotujících částí velkých strojů (VUT – UMTMB)
 •  Testování turbo-cirkulátorů určených pro chladící okruhy fúzních reaktorů (ATEKO)

10. listopadu 16:00 – Elektrické stroje pro pohon turbocirkulátorů

 •  Elektromagnetické aspekty návrhu a konstrukční návrh vysokorychlostních elektrických strojů pro pohon turbo-cirkulátorů pro primární systém přenosu tepla (VUT – UVEE)
 •  Konstrukční aspekty vysokonapěťových měničů pro napájení vysokorychlostních strojů s vysokým výkonem (VUT – UVEE)
 •  Pokročilé metody optimalizace elektromechanických zařízení pro systémy termojaderné fúze (VUT – EVEE)
 •  Aspekty výroby vysokorychlostních elektrických strojů pro pohon turbo-cirkulátorů (EXM)

Přednášky proběhnou v přednáškové místnosti P5 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Přednášky bude možné sledovat i živě prostřednictvím odkazů:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=N4ROW-eouKA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=L-Fmx0fYPy0
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ugIyQURDR5Y

Tyto projekty jsou financovány Technologickou agenturou České republiky.

plakat