Inovativní lineární elektromechanické aktuátory

FW01010148 - Inovativní lineární elektromechanické aktuátory
Hlavní řešitel
Popis

Předmětem řešení projektu je vývoj vysoce pokročilých elektromechanickcý aktuátorů pro různě velká silová zatížení. Tyto aktuátory budou primárně určeny pro řízení hlavních ovládacích ploch u letadel kategorie CS 23 a zároveň by tato technologie měla být implementována v rychle se rozvíjejícím trhu Urban mobility. Realizace těchto pokročilých aktuátorů je však podmíněna celou řadou dílčích výzkumných a vývojových aktivit, neboť tyto aktuátory budou kritické pro provoz budoucích letounů. Vzhledem k plánovanému použití v systému hlavních ovládacích ploch letounů musí být aktuátory nesamosvorné, ale zároveň musí poskytovat řídícím plochám dostatečné tlumení i při vzniku poruchy nebo výpadku napájení, aby se zamezilo vzniku kritických nestabilit – např. typu flatter.

Klíčová slova
Elektromechanické aktuátory
Urban Air Mobility
letadla kategorie CS 23
Více elektrická letadla
Synchronní stroje s permanentními magnety
resolvery