Laboratoř silnoproudé elektroniky

Odpovědná osoba