Laboratoř spínacích přístrojů

Laboratoř je určená pro standartní zkratové zkoušky elektrických přístrojů na nízké napětí při proudech do 150 kA a také zkoušky odolnosti na krátkodobý proud do 40 kA/3s.

Hlavní činnosti

Výzkum a vývoj v oblasti elektrických přístrojů

 • optimalizace proudové dráhy,

 • vliv kontaktních materiálů na funkci přístroje,

 • měření tlakového pole ve zhášecí komoře spínacích přístrojů,

 • výpočet elektromagnetického a teplotního pole,

 • fyzika spínacího oblouku – složení, termodynamické a teplotní vlastnosti plazmatu spínacího oblouku, radiační transport energie.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

V laboratoři se mohou realizovat zkoušky elektrických přístrojů s následujícími parametry:

Parametry střídavých zkoušek


AC 50/60 Hz – 200 ms:

 • 150 kA / 250 V

 • 100 kA / 500 V

 • 60 kA / 750 V

 • 40 kA / 1000 V

 • 6 kA / 6 kV

AC 50/60 Hz – 3 s:

 • 40 kA / 100 V

Parametry stejnosměrných zkoušek

 • 50 kA / 1000 V – 200 ms (τ ≤ 30 ms)

 • 4 kA / 4 kV – 200 ms

Trvale (nízké napětí)

 • 5 kA AC

 • 2,5 kA DC

 

Odpovědná osoba