Laboratoř spínaných zdrojů

Laboratoř je určena pro vývoj a testování spínaných zdrojů a veškeré související elektroniky. 

Hlavní činnosti

V laboratoři probíhá vývoj a prototypová výroba různých typů spínaných zdrojů od výkonu jednotek wattů až po stovky kilowattů. Dále jsou zde konstruovány všechny další výkonové systémy založené na výkonových polovodičích. Je zde též prostor pro realizaci zařízení souvisejících s dizertačními pracemi doktorandů. Součástí laboratoře je i populární retrokoutek, dokumentující vývoj elektrotechniky v průběhu minulého století.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Osciloskopy
  • Generátory
  • Laboratorní zdroje
  • Pájecí a odpájecí stanice

 

Odpovědná osoba