Laboratoř spínaných zdrojů


Tato laboratoř je určená pro vývoj a testování spínaných zdrojů a veškeré související elektroniky

Hlavní činnosti

Probíhá zde vývoj a prototypová výroba různých typů spínaných zdrojů s výkonem od jednotek wattů až po stovky kilowattů.

Mimo to zde můžete konstruovat všechny další výkonové systémy založené na výkonových polovodičích a najdete tu i prostor pro realizaci svých vlastních zařízení v rámci dizertačních prací.

Součástí laboratoře je také populární retrokoutek, dokumentující vývoj elektrotechniky v průběhu minulého století.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Osciloskopy
  • Generátory
  • Laboratorní zdroje
  • Pájecí a odpájecí stanice

 

Odpovědná osoba