Laboratoř studentských projektů

Laboratoř je určena pro práci na projektech studentů. Je zde vše, co je potřeba pro prototypovou výrobu desek plošných spojů, jejich osazování i oživování.

Hlavní činnosti

Výroba plošných spojů fotocestou, jejich vrtání, osazování a oživování. Laboratoř je vybavena i k zajištění drobných konstrukčních prací na mechanické části výrobků. 

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Počítač s tiskárnou pro tisk klišé na fólie
  • Zařízení pro osvit desek plošných spojů
  • Leptací kolona pro prototypovou výrobu DPS
  • Systém pro prototypovou realizaci prokovených otvorů
  • Ultrazvuková čistička
  • Kvalitní pájecí stanice s odsávačkou
  • Laboratorní zdroje, generátor, osciloskop
  • Vrtačka, bruska, svěrák a různé další užitečné dílenské vybavení 

 

Odpovědná osoba