Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích

FEKT-S-20-6379 - Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích
Popis

Projekt je zaměřen na aktuální témata v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky:
- elektrické pohony s vysokou účinností,
- vysokootáčkové elektrické pohony,
- magnetická ložiska,
- multidisciplinární optimalizační úlohy,
- řídicí algoritmy výše uvedených pohonů a systémů,
- DC/AC a DC/DC měniče s vysokou účinností,
- autonomní akumulační systémy elektrické energie,
- optimalizace a diagnostika vypínacího pochodu,
- působení spínacího elektrického oblouku na konstrukční materiály.