Optimalizace synchronních strojů za účelem zlepšení provozních parametrů a snížení hmotnosti.

TH02010348 - Optimalizace synchronních strojů za účelem zlepšení provozních parametrů a snížení hmotnosti.
Popis

Hlavním cílem projektu je zlepšení technické úrovně a tím získání větší konkurenceschopnosti synchronních strojů s elektromagnetickým buzením a buzením s permanentními magnety osových výšek (900 až 1120) mm ve vertikálním a horizontálním provedení. V průběhu řešení bude nutné řešit optimalizaci celkové hmotnosti stroje při dodržení požadované tuhosti statoru, optimalizaci hluku při splnění stále náročnějších hlukových norem, optimalizaci tvaru drážek, tvarů pólů a velikosti magnetů . Budou vytvořeny nové řady strojů, které budou mít oproti stávajícím větší účinnost a budou splňovat výše uvedené požadavky.