Projekty podporované EU

LogoEU

Název projektu: Vývoj pokročilé platformy elektrohydraulického pohonu pro nesilniční mobilní stroje

Kód projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19 262/0020087

Hlavní řešitel projektu: Eaton Elektrotechnika s. r. o.

Projekt má za cíl výzkum, vývoj a experimentální ověření elektrifikační platformy (EPDS, electro hydraulic power delivery system) pro minibagry v kategorii 1 až 4 tuny s maximálním výkonem 56kW. Platforma představuje řešení pro minibagry využívající elektrické energie ze zabudované baterie. Vyvíjená platforma představuje elektrifikaci 2. generace, která je určená pro nesilniční mobilní stroje a vyznačuje se přístupem maximalizujícím účinnost, včetně hydraulických a elektronických subsystémů.

Projekt je financován ze zdrojů EU.


Logo EU

Název projektu: Vývoj výkonnějšího kryogenního turboexpandéru s elektrickým generátorem

Kód projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024389

Hlavní řešitel projektu: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

Projekt je zaměřen na vývoj nových výkonnějších kryogenních turboexpandérů, které rozšíří stávající produkci turboexpandérů pro nižší chladící výkony. Výstupy projektu budou dva prototypy kryogenních turboexpandérů-HEXT 200GSG pro výkony do 20 kW a HEXT 300GAG pro výkony 15-100kW.
 

Projekt je financován ze zdrojů EU.


 

Logo EU

Název projektu: Vývoj vícefázového pohonu bezpečného při poruše v leteckých aplikacích

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026904

Hlavní řešitel projektu: Eaton Elektrotechnika s. r. o.

Cílem projektu je dosažení výstupu funkčního vzorku vícefázového pohonu provozuschopného po poruše, který bude provozován v laboratorních podmínkách. Výstupu projektu bude dosaženo vývojem řešení, které bude realizováno jako celek složený z elektromotoru o maximálním výkonu 60 kW, střídače, řídicího systému s implementovanými řídicími algoritmy, potřebným systémem chlazení a senzorovým vybavením.

Projekt je financován ze zdrojů EU.


Logo EU

Název projektu: REMS - Rekuperace Eskalátoru  v rámci Modernizace  efektivně využívající  bezpečnostní prvky SIL

Kód projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024939

Hlavní řešitel projektu: Beta Control s.r.o.

REMS – Projekt Rekuperace Eskalátoru v rámci jeho Modernizace efektivně využívající bezpečnostní prvky SIL = Modernizační balíček pro eskalátory.
Úrovně integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level SIL) je definována jako diskrétní úroveň (jedna ze čtyř úrovní, definovaných normou) pro stanovení požadavků integrity bezpečnosti.
Provozované eskalátory jsou realizovány dle norem, které platily v době jejich instalace. V současné době jsou eskalátory v EU řešeny dle harmonizované dle EN 115. Při modernizaci či rekonstrukci by mělo dojít k souladu modernizovaného eskalátoru s touto normou. Dále, celosvětově, je velký tlak na efektivní provoz zařízení včetně snižování jejich energetické náročnosti. Do této oblasti spadají i zařízení, které jsou součástí budov a tvoří tzv. energetický štítek budovy. Jeho součástí je i spotřeba instalovaných eskalátorů pro přepravu osob.
U již instalovaných zařízení lze dosáhnout dalších úspor pouze jejich výměnou, částečnou modernizací či doplněním o přídavné moduly zlepšující energetickou účinnost.

Projekt je financován ze zdrojů EU.