Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem

TH03010007 - Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem
Hlavní řešitel
Popis

Na trhu jak v ČR tak i v zahraničí plánovaný těžební stroj nemá zastoupení, protože návazné zpeněžení tenkých
sortimentů dříví je nedostatečné. Proto zahraniční výrobci produkují střední a velkou třídu strojů.
Navazujícími dílčími cíli budou výsledky aplikovaného výzkumu účinků provozu stroje na prostředí, zejména
na půdu a kořenový systém stromů, provozní spolehlivost stroje, technicko - ekonomické ukazatele a optimální
ergonomické parametry harvestoru. Návrh projektu je koncipován jako čtyřetapový s tím, že jednotlivé etapy
jsou dále podrobně rozplánovány tak, aby naplnily cíle projektu, realizaci stanovených výstupů a především
požadavky trhu. Zahájení sériové výroby do tří let po ukončení projektu.

Klíčová slova
Harvestor
Hybridní pohon