Resolvery - Moderní čidla polohy

FV10195 - Resolvery - Moderní čidla polohy
Popis

Účelem projektu je prozkoumat, navrhnout a ověřit možnosti vytvoření zcela nové typové řady bezkontaktních návlekových resolverů. To představuje
inovaci výrobků pro export a posílení konkurenceschopnosti dosažené v úzké spolupráci s vysokoškolským pracovištěm. Již v průběhu řešení
projektu bude sledována otázka spolehlivosti - komplexní přístup spočívá, mimo jiné, ve vytváření předpokladů spolehlivosti již při vypracovávání
dokumentace pro vzorky.
 

Klíčová slova
resolvery
nové materiály
princip činnosti
parametry resolveru