Speciální elektromotory malého výkonu pro turbokompresory

TK02020168 - Speciální elektromotory malého výkonu pro turbokompresory
Hlavní řešitel
Popis

Projekt se zabývá návrhem dvou elektrických strojů s vysokými otáčkami (180 000 ot./min.). Navrženy by měly být dva stroje: asynchronní motor a synchronní motor s permanentními magnety. Výhodami synchronního motoru s permanentními magnety je lepší účinnost a účiník a menší rozměry. Hlavní výhodou asynchronního motoru je jednoduché řízení. Před ukončením projektu budou vyrobeny funkční vzorky obou navržených strojů. Na funkčních vzorcích budou provedena měření pro ověření návrhu. Výsledky měření také budou sloužit jako podklad pro optimalizaci obou navržených strojů.

Klíčová slova
synchronní stroj s permanentními magnety
asynchronní stroj
elektrický stroj s velmi vysokými otáčkami