Stand s měniči a motory pro ověřování řídicích algoritmů střídavých pohonů

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Laboratorní stand sestává z hliníkového rámu, na kterém jsou uchyceny nízkonapěťový asynchronní a stejnosměrný motor. Asynchronní motor je vybaven resolverem pro snímání polohy rotoru a ventilátorem zajišťujícím aktivní chlazení. Se stejnosměrným motorem je spojen přes pružnou spojku Rotex. Zařízení je určeno pro pohodlné odlaďování regulačních algoritmů pro asynchronní motory, především pro testování různých strategií vektorového řízení. Motory jsou připojeny k univerzálním nízkonapěťovým měničům, které jsou připojeny k řídicím jednotkám se signálovými procesory. Ty lze libovolně programovat z připojeného PC, které je součástí standu.
Konstrukce je modulární, zařízení je možno různě konfigurovat pomocí variabilních kabelových propojek. Do rámu lze alternativně uchytit i synchronní motor
s permanentními magnety, kterým lze nahradit buď asynchronní nebo stejnosměrný stroj.
Celé zařízení je napájeno bezpečným napětím 24V a jeho návrh je podřízen snaze o maximální bezpečnost, přehlednost a univerzálnost.

Klíčová slova
stand, nízkonapěťový asynchronní motor, měnič 24V,