Stroje s vysokou účinností spouštěné ze sítě

TJ01000433 - Stroje s vysokou účinností spouštěné ze sítě
Hlavní řešitel
Popis

Předmětem řešení je vývoj a výzkum konkurence schopného elektromotoru s vysokou účinností pro přímé připojení k síti. Elektromotor bude řešen jako synchronní s rozběhovou klecí.

Klíčová slova
synchronní motor
přímě spouštění ze sítě
optimalizace
vysoká účinnost