Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze

TK02030119 - Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze
Popis

Cílem je výzkum a vývoj vysokootáčkové technologie pro chladící okruh s héliem fúzního reaktoru. Budou vyřešeny všechny nutné prvky této technologie a to jmenovitě: výzkum a vývoj pracovní stupně, vestavěného vysokootáčkového elektrického stroje, magnetických ložisek včetně jejich řízení a zajištění frekvenčního měniče. Výsledkem tak bude osvojení unikátního know-how dílčí technologie nutné pro projekt DEMO.

Klíčová slova
DEMO
ITER
vysokootáčkové technologie
pracovní stupeň
vysokootáčkové elektrické stoje
frekvenční měnič
magnetická ložiska
řízení
chladící okruh