TRIZ – Tvorba a řešení inovačních zadání

TRIT

Chceme, aby naši studenti drželi krok s překotným vývojem elektrotechniky, aby v budoucnu udávali směry vývoje. K tomu napomáhá mnoho inovačních metod. Metodika TRIZ je komplexní, prokazuje úspěchy a ve světě je uznávaným algoritmem pro tvorbu a řešení inovačních až invenčních zadání.
Studentům FEKT nabízíme certifikovaný kurz, ve kterém si mohou metodiku osvojit a v budoucí praxi aktivně používat. Pro všechny studenty/PhD na VUT je předmět dostupný jako svobodný – volitelný předmět MPC-PŘI nebo DKC-RIZ a mohou si ho v dubnu zapsat. Ostatní zájemci o TRIZ se mohou dozvědět více a přihlásit se o intenzivní kurz na www.triz.cz.

Více se o předmětu dozvíte na: https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/202550