Vyvážecí traktorová souprava s hybridním pohonem

TH02010115 - Vyvážecí traktorová souprava s hybridním pohonem
Popis

Hlavními cíli projektu je výzkum, vývoj, výroba funkčniho vzorku a prototypu vyvážecí traktorové soupravy, vybavené hybridním trakčním pohonem podvozku s akumulací elektrické energie a sofistikovaným systémem řízení. Energii vznikající při jízdě ze svahu, dosud běžně při mechanickém brzdění přeměňovanou (mařenou) na teplo, bude možné tímto systémem ukládat v akumulátoru. Tato energie bude následně využita k elektrickému pohonu zdvojené nápravy vyvážecí traktorové soupravy. Instalací elektrického pohonu na zdvojenou nápravu VTS dojde k navýšení maximálního příkonu pohonu podvozku dopravního stroje převážně v extrémních terénních podmínkách lesních porostů, vybaveného systémy navigace pomocí GPS/Glonas pro přípravu lesních porostů majiteli lesů, tak i pro operátory TDS.