Výzkum a vývoj asynchronních motorů s novými rotory.

FV20335 - Výzkum a vývoj asynchronních motorů s novými rotory.
Popis

Záměrem je výzkum a vývoj v oblasti malých asynchronních elektrických motorů s dosažením vyšších technických parametrů, se zaměřením na řešení rotorů. Jedná se o problematiku konstrukce, technologie a materiálů rotorů. Nezanedbatelným úkolem je výzkum nekonvenčních řešení, např. motorů s měděnou klecí nebo motorů s plným rotorem. Z vědeckého a technického hlediska bude mít význam zdokonalení procesu výroby rotorů asynchronních elektromotorů. Předpokládá se také zlepšení metod měření a zkoušení těchto motorů.
Na řešení projektu se budou podílet studenti příslušného oboru VUT v Brně, formou semestrálních a závěrečných prací. Výsledkem budou funkční vzorky a prototypy, které budou podrobeny zkouškám a testování.

Klíčová slova
Asynchronní motor
rotor
parametry
technologie
měření