WORKSHOP - TRIZ na VUT učí, jak z problémů dělat úlohy - 9. 3. 2022 15:00

Tvorba a Řešení Inovačních Zadání -TRIZ  je metodika pro studenta, učitele, řešitele inovací.

Vznikala postupně na základě výsledků studia patentů a historického vývoje techniky.
Slouží při studiu a v praxi k rozboru a k řešení technických problémů - inovačních zadání.

PROČ si metodiku osvojit již během studia, proč seznámit vývojové pracovníky?

TRIZ ctí systémový přístup k inovacím,  je analyticko-řešitelská, nadstandardní a transdisciplinární, koncentruje znalosti několika generací vynálezců.
Učí, jak z problémů  (z inovačních zadání) dělat řešitelné inovační až invenční  úlohy!
Víme, čím se liší problém od úlohy!?

Podporuje tvůrčí přístup k výrobkovým a procesním inovacím v praxi.
Podporuje studium techniky a pěstování tvořivosti na technických školách.

TRIZ je studovatelná  a osvojitelná metodika pro ambiciózní studenty, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení technických problémů a pro motivující učitele odborných předmětů, kteří chtějí vychovávat a učit způsobem inspirativním pro sebe i atraktivním pro budoucí tvůrce techniky.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., garant metodiky TRIZ, certifikovaný lektor MATRIZ (Mezinárodní asociace).

TRIZLetak